Hellebæk Kohaves Venner

Foreningen Hellebæk Kohaves venner har eksisteret siden 2003. Vores formål er at udbrede kendskabet til natur og kultur i Hellebæk Kohave og arealerne omkring den. Fra hovedbygningen i Hellebæk Avlsgård udgår og samles vores aktiviteter.

Kohaven er et åbent, græsdækket areal på ca. 290 ha. Det er et varieret morænelandskab, skabt af isen for 15.000 år siden med bakker, søer, vandhuller og bække. Mod nord, øst og syd ligger skoven med bl.a. højmosen Skidendam. Kronborg Statsskovdistrikt overtog i 2001 området efter Forsvaret. Hellebæk Kohave er fredet og sammen med Teglstrup Hegn udpeget som et særligt værdifuldt naturområde.

Det store fugletræk forår og efterår har gjort stedet berømt. Rovfugle og traner kan på gode trækdage ses i hundredvis ligesom gæs, duer og spurvefugle, der flyver over eller raster her.

Køerne går frit. De afgræsser området, som aldrig gødes med andet end kokasser, og medvirker til at skabe en langt mere rig overdrevsflora og -fauna.

Kohavens venner udbreder kendskabet til området

Vi bruger en stor del af vores tid på formidle kendskabet til Hellebæk kohave. Det sker bl.a. ved at vi arrangerer:

 • Udstillinger
 • fugleture
 • blomsterture
 • kulturture
 • fototure
 • svampeture
 • høslæt
 • redekassebygning
 • skoleudflugter
 • foredrag

 • Medlemmer deltager gratis eller med rabat i disse arrangementer.

  Støt foreningens arbejde

  MEDLEMSKAB:

  Du kan støtte foreningen ved et medlemsskab. Indmeldelse sker ved at sende dit personlige kontingent på kr. 100 via MobilePay til 17765 v/Stig Helmig (medsend mailadresse) eller til foreningens konto 1551-10015413 og samtidig skrive til kohavensvenner@gmail.com, at du er ny, dit navn, adresse og tlf. nr.

  Som medlem modtager man årligt 3 numre af vores nyhedsbrev, samt deltager gratis i vores arrangementer, medmindre der er tale om specielle arrangementer.

  VEDTÆGTER

  Klik for at læse foreningens vedtægter (PDF) her: Vedtægter

  Kontingent

  Medlemskab koster 100 kr per person årligt.

   


  Hellebæk Kohaves Venner