Bliv medlem og støt foreningens arbejdeMEDLEMSKAB:


Du kan støtte foreningen ved et medlemsskab.

Indmeldelse sker ved at sende dit personlige kontingent på kr. 100 via MobilePay til 17765 v/Stig Helmig (medsend mailadresse)

eller til foreningens konto 1551-10015413 og samtidig skrive til kohavensvenner@gmail.com, at du er ny, dit navn, adresse og tlf. nr.


Som medlem modtager man årligt 3 numre af vores nyhedsbrev, samt deltager gratis i vores arrangementer, medmindre der er tale om specielle arrangementer.